UNICAPITAL AGRO a.s.

 

UNICAPITAL AGRO

je dceřinná společnost investiční skupiny UNICAPITAL zaměřující se na akvizice v zemědělství.

Představení společnosti

Cílem UNICAPITAL AGRO a.s. je vytvoření uskupení společností působících v oblasti zemědělství. Výrazný důraz klademe na efektivitu těchto podniků, a proto se zaměřujeme na přidanou hodnotu plynoucí ze vzájemných synergií. Zemědělská skupina by pak měla ve střednědobém horizontu obhospodařovat 20 tisíc hektarů půdy a produkovat až 50 milionů litrů mléka ročně. Naše investice směřují především do zemědělské prvovýroby, ať již se jedná o rostlinnou či živočišnou produkci.


Součást skupiny UNICAPITAL

Jako člen privátní investiční skupiny UNICAPITAL disponujeme silným zázemím, které je vystavěno jak na finanční stabilitě, tak i na kvalitě našich pracovníků a trvalých vztazích s našimi partnery z řad finančních institucí i soukromých investorů.

Akvizice v zemědělství

 • výše podílu: 100 %
 • vstup: březen 2016

Vsacko Hovězí , a.s.

Farma hospodaří v lokalitě CHKO Beskydy na 1 030 hektarech zemědělské půdy, z nichž 120 hektarů tvoří orná půda a zbytek trvalé travní porosty. Co se týká rostlinné výroby, je Vsacko Hovězí předurčeno svojí polohou k údržbě pastvin a travních porostů. Rostlinná výroba tak produkuje kukuřici na siláž, pšenici jarní a ozimou, seno a rovněž senáž. V rámci živočišné výroby se zabývá chovem skotu bez tržní produkce mléka.

 • působí od: 1993
 • vstup: květen 2015

MORAVAN, a.s.

MORAVAN, a.s. sídlí v Kateřinicích na severní Moravě a hospodaří na 2 600 ha zemědělské půdy v okresech Nový Jičín, Frýdek-Místek a Ostrava. Společnost pěstuje především pšenici ozimou, řepka ozimou, kukuřici, cukrovou řepu, ječmen jarní a ozimý. V živočišné výrobě se věnuje chovu holštýnského skotu a smluvním odchovem jalovic. V základním stádu je 230 dojnic s denní produkcí 5 500 litrů čerstvého kravského mléka. Kromě toho farma poskytuje rovněž zemědělské služby.

 • působí od: 1995
 • vstup: září 2013

ZEMSPOL STUDÉNKA

Zemspol Studénka je akciová společnost se sídlem v moravskoslezském Pustějově. Rostlinnou a živočišnou výrobu doplňuje provozování dvou bioplynových stanic. Zemspol Studénka je předním dodavatelem mléka v regionu, úspěšně chová celosvětově nejproduktivnější plemeno mléčného skotu — holštýnský skot. Živočišná výroba denně vyprodukuje více než 19 000 litrů mléka. Společnost obhospodařuje více než 2 300 hektarů zemědělské půdy a dodává elektřinu do sítě ČEZ.

Ukončené projekty

 • působí od: 1994
 • vstup: září 2013
 • exit: červen 2014

AGRO–NOVA

Zemědělská společnost AGRO-NOVA spol. s. r. o. se specializuje na rostlinnou a živočišnou výrobu. Sídlí v Ratibořských Horách v okrese Tábor a obhospodařovává 1017 hektarů půdy. Rostlinná výroba se soustředí na pěstování obilí a řepky, v nižší míře je zastoupeno pěstování kukuřice, ječmene či jetele. V oblasti živočišné výroby je chován především holštýnský mléčný skot (více než 600 ks), v nižší míře masný skot. Živočišná výroba vyprodukuje 5 000 litrů mléka denně.

 • působí od: 1993
 • vstup: prosinec 2013
 • exit: prosinec 2014

Moravská zemědělská

Moravská zemědělská, akciová společnost sídlí v Prosenicích nedaleko Přerova. Hospodaří na 3 300 hektarech půdy (z toho je 3 040 hektarů orné půdy, 130 hektarů trvalých travních porostů a 130 hektarů chmelnic). Na orné půdě se pěstuje pšenice, ozimý ječmen, jarní ječmen, řepka, mák, kukuřice a víceleté pícniny. V živočišné výrobě se společnost věnuje chovu holštýnského skotu, kde při stavu 630 ks dojnic produkuje cca 18 tis. litrů syrového kravského mléka denně.

Kontakt

UNICAPITAL AGRO a. s.
Sokolovská 675/9
186 00 Praha 8 - Karlín

info@unicapital.cz

+420 800 91 92 93

OR: Městský soud v Praze,
oddíl B, vložka 19243

IČ: 018 92 908
DIČ: CZ01892908

Kontaktní formulář